Mapa Satelitarna Polski

First -reklama!!

Mapa Satelitarna Polski

Mapa zawiera główne elementy powierzchni Polski widziane za pomocą zdjęć satelitarnych. Na mapie wyszczególniona jest rzeźba terenu. Ukształtowanie to zawiera się w postaci roślinności, zabudowy, rzek. Tak więc elementami treści mapy satelitarnej są sieć rzeczna, komunikacyjna, osadnicza oraz pokrycie terenu.

Polska jest jednym z większych krajów Europy, jest krajem, którego północną granicę stanowi Morze Bałtyckie, a południową góry. Większość powierzchni kraju stanowi ukształtowanie nizinne. Na mapie satelitrnej możemy zaobserwować szczegóły terenu naszego kraju.

Mapy satelitarne, zdjęcia, lub ortofoto, ortoobraz są zdjęciami lotniczymi lub obrazami poprawionym geometrycznie ("ortorektyfikacja") tak, że powierzchnia jestjednorodna.. W przeciwieństwie do nieskorygowanej fotografii lotniczej, ortofotograf może być używany do pomiaru rzeczywistych odległości, ponieważ jest to dokładna reprezentacja powierzchni Ziemi, dostosowana do ulg topograficznych, zniekształcenia obiektywu i pochylenia kamery. 

 

Mapa satelitarna Polski

Ortofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się: rzutem ortogonalnym (a nie środkowym), jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu (skali nie mają jednak obiekty wystające ponad powierzchnię terenu np. domy, drzewa). Ortofotomapa tworzona jest przez: orientację wewnętrzną zdjęć, oraz orientację wzajemną i absolutną (aerotriangulacja) pozyskanie numerycznego modelu terenu (lub podczytanie z zewnętrznych źródeł) ortorektyfikację czyli korekcję geometryczną zdjęć (zmiana położenia pikseli obrazu wynikająca z deniwelacji i właściwości rzutu środkowego), mozaikowanie czyli łączenie ortoobrazów według jakiegoś kroju sekcyjnego rasteryzację z treścią wektorową (szczegóły, ramki i opisy pozaramkowe). 

Ortofotografy są powszechnie stosowane w systemach informacji geograficznej (GIS) jako "dokładne odwzorowanie" tła. Ortorektyfikowany obraz różni się od prostych "prostokątnych" prostych poprawek, ponieważ ten ostatni może precyzyjnie zlokalizować kilka punktów na każdym zdjęciu, ale "rozciągnij" obszar pomiędzy tak, że taśma może nie być jednolita na obrazie. Cyfrowy model wysokościowy (DEM) jest potrzebny do utworzenia dokładnego ortofoto, ponieważ zakłócenia obrazu spowodowane różną odległością między kamerą / czujnikiem a różnymi punktami na powierzchni muszą być poprawione.

Nawigacja satelitarna to system, który wykorzystuje satelity do zapewnienia autonomicznego pozycjonowania geograficznego, co możemy zaobserwować dokładnie na mapach satelitarnych. Umożliwia małym odbiornikom elektronicznym określenie ich położenia na mapie (długość geograficzna, szerokość geograficzna i wysokość / wysokość) do wysokiej precyzji (w ciągu kilku metrów) przy użyciu sygnałów czasowych przesyłanych wzdłuż linii widzenia przez radio z satelitów. System może być wykorzystany do zapewnienia pozycji na mapie, nawigacji lub śledzenia położenia czegoś wyposażonego w odbiornik (śledzenie satelitarne). Sygnały umożliwiają również odbiornikowi elektronicznemu dokładne obliczanie czasu lokalnego, co pozwala na synchronizację czasu. Systemy Satnav działają niezależnie od jakiejkolwiek odbiór telefonii lub Internetu, chociaż te technologie mogą zwiększyć użyteczność wygenerowanych informacji o pozycjonowaniu. 

 

System nawigacji satelitarnej o zasięgu globalnym może być określany jako globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS). Tylko Globalny System Pozycjonowania GPS NAVSTAR w Stanach Zjednoczonych, rosyjski GLONASS i Galileo Unii Europejskiej to globalne operacyjne GNSS. Unia Europejska Galileo GNSS ma się w pełni operować do roku 2020. Chiny są w trakcie rozszerzenia regionalnego systemu nawigacji satelitarnej BeiDou do globalnego systemu BeiDou-2 GNSS do roku 2020. Obecnie Indie posiadają system powiększania satelitarnego, GPS Aided Geo Augmented Navigation (GAGAN), który zwiększa dokładność pozycji NAVSTAR GPS i GLONASS. Indie uruchomiły juŜ IRNSS z nazwą operacyjną NAVIC (Nawigacja z konstelacją indyjską), konstelacją satelitów do nawigacji na całym Subkontynencie indyjskim i wokół niego. Oczekuje się, że będzie w pełni funkcjonować do czerwca 2016 r. Francja i Japonia są również w trakcie opracowywania regionalnych systemów nawigacyjnych. Zasięg globalny dla każdego systemu jest ogólnie osiągnięty poprzez satelitę satelitarną o średnicy 18-30 średnich orbity Ziemi (MEO), rozłożoną na kilka płaszczyzn orbitalnych. Rzeczywiste systemy różnią się, ale korzystają z orbitalnych inklinacji> 50 ° i okrągłych okresów około dwunastu godzin (na wysokości około 20 000 kilometrów lub 12 000 mil). 

 

 

Wszytskie prawa zastrzeżone

Dziękujemy za odwiedzenie strony Satelitarna Mapa Polski